ЛАСКОНИ ЕООД - строителство, ремонти и консултации

  • default color
  • green color
  • cyan color
  • red color
Територия
Ситуация Парцел

Местонахождение: УПИ Х -642, кв.56, м-т "Инцараки", с. Свети Влас, общ. Несебър

Индентификатор по ЗКИР: 11538.504.831 по плана на С.О. "Инцараки"